चंबळ नदीची संपूर्ण माहिती Chambal River Information In Marathi

Chambal River Information In Marathi नमस्कार मित्रांनो, आज आपण नदीप्रणाली या पोस्टमध्ये “चंबळ”  या नदीची सविस्तर पणे माहिती पाहणार आहोत. चंबळ नदी ह भारतात वाहणाऱ्य नदीनपैकी एक प्रमुख नदी असल्याचे कळते. तसेच भारतातील अति प्राचीन नद्यांपैकी एक आहे. या नदीचे महाभारत व भगवद्गीतेमध्ये प्राचीन नाव ‘चर्मनावती’  असे आहे.

Chambal River Information In Marathi

चंबळ नदीची संपूर्ण माहिती Chambal River Information In Marathi

उत्तर प्रदेशातील इटावा जिल्ह्यातील मुराहगंज या ठिकाणी यमुना नदीला जाऊन मिळते. या ठिकाणी चंबळ व यमुना या दोन्ही नद्यांचा संगम होतो. या नदीला राजस्थान राज्याची कामधेनु असेही संबोधले जाते. या नदीला वर्षभर पाणी वाहत असते म्हणून या नदीला बारमाही म्हणतात. राजस्थानमधील कोटा हे औद्योगिक शहर हे चंबळ नदीच्या काठावर वसलेले आहे.

नदी भारतातून उत्तर व उत्तर-मध्य भागात राजस्थानमधील कोटा, ढोलपूर, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, भिंड ,मोरेना इत्यादी जिल्ह्यांमधून वाहत जाते. ही नदी मध्य प्रदेशातील महू ,मंदसौर, उज्जैन आणि रतलाम या चार जिल्ह्यातून वाहते.

उत्तर प्रदेश राज्यातील यमुना नदीला सामील होण्यासाठी दक्षिणेकडे वळण्याआधी हि नदी राजस्थान व मध्य प्रदेश या दोन राज्यांच्या सीमारेषा तयार करून ही नदी इटावा जिल्ह्यातील मुरादगंज येथे  यमुना नदीला येऊन मिळते.

नदीच्या खोऱ्यात खालच्या भागात खोल तटबंदी असलेली जमीन आहे. तेथील भरपूर भाग हा वनक्षेत्र व झाडांनी व्यापलेला आहे. 30-35 वर्षांपूर्वी हे बिहारमधील डाकू यांचे आश्रयस्थान होते. या भागांना ‘डांग क्षेत्र’ असेही म्हणतात. तसेच त्या भागाला ‘डेसी’ प्रभावित क्षेत्र देखील म्हणतात.

या नदीत  सर्वात अधिक धुप होते. चंबळ खोरे राजस्थानमधील उत्खनन केलेल्या स्थलाकृती साठी प्रसिद्ध आहे. या नदीचा प्रवाह एका वृक्षाप्रमाणे आहे. तिचा प्रवाह दक्षिणेकडून उत्तरेकडे आहे .प्रवाह क्षेत्राच्या दृष्टीने चंबळ नदी ही राजस्थान राज्यातील सर्वात लांब नदी आहे.

चंबळ आणि तिच्या उपनद्या मध्यप्रदेशात माळवा प्रदेशात वाहतात व अरवली पर्वत रांगेत उगवल्यानंतर राजस्थानमध्ये वाहते. चंबळ हि नदि कवारी, यमुना,सिंध, पाहुज,पाचनंदा या पाच नद्यांच्या संगमावर ती विलीन होते. चंबळ नदी ही प्रदूषण मुक्त मानली जाते.

चंबळ नदीची एकूण लांबी 1051 किलोमीटर आहे. चंबळ नदी चे एकूण ड्रेनेज क्षेत्र 19,500 चौरस किलोमीटर आहे. चंबळ नदीच्या ड्रेनेज क्षेत्रात चित्तोड, कोटा बुंदी, सवाई मधोपूर, करौली,ढोलपूर इत्यादी भागांचा समावेश होतो. चंबळ खोऱ्याचा खालील भाग 16 किलोमीटर लांबीचा असून तो प्रदेश खडबडीत आहे. चंबळ खोऱ्याचे सर्वाधिक क्षेत्र बरान या जिल्ह्यात आहे.

ही नदी देशातील सर्वात खोल नाले बनवते. चंबल नदी राजस्थान मध्ये 322 किलोमीटर वाहते व मध्य प्रदेश या राज्यात 320 किलोमीटर वाहते. यमुनेच्या संगमापर्यंत क्षेत्र कोरडे असून पावसावर आधारित असलेले पाणलोट क्षेत्र आहे. पार्वती व बनास नदी यांच्या संगमावर पर्यंतचा निचरा भाग आयतासारखा दिसतो. तसेच संगमा खालचे पाणलोट क्षेत्र अरुंद व लांब आहे. उत्तर पश्चिमेला विंध्यचे चट्टे चंबळच्या तीरावर आहेत.

चंबळ नदी व तिच्या उपनद्यांनी काली सिंध व पार्वती यांनी कोटा येथे खालच्या चंबलच्या अरुंद कुंडापासून सुमारे 200 ते 270 मीटर  त्रिकोणी जलोळ तयार केली आहे. चंबल नदी चे खोरे विंध्य प्रणालीचा भाग असल्यामुळे तेथे मोठ्या प्रमाणात वाळूचे खडक,स्लेट व चुनखडीचा समावेश आहे .डोंगर व पठार हे चंबळ नदीच्या खोऱ्याचे वैशिष्ट्य आहे।

चंबळ नदीचा उगम मध्य प्रदेश राज्यातील इंदूर जिल्ह्यातील महू जवळच्या जनपाव टेकड्यांमधून होतो. हा भाग विंध्यचल पर्वताचा आहे. उगम पावल्यानंतर ही नदी मध्य प्रदेश राज्यात वाहते व नंतर उत्तर प्रदेश राज्यात यमुना नदीला जाऊन मिळते आणि यमुना नदी गंगा नदीला मिळाल्यानंतर गंगा नदी बंगालच्या उपसागराला जाऊन मिळते.

चंबळच्या उपनद्यांनी मध्ये शिप्रा, छोटी कालीसिंध, शिवन्‍ना, रेतम, अन्सार, कालीसिंध, बनास, पार्वती, सिप,कुवारी, चाकण, चामला, गंभीर लाखंदर,खान,बांगेरी, केदेल, आणि तेलार यांचा समावेश होतो.

बामणी नदीही चित्तोडगड मधील भैसरोडगढ येथे चंबळ नदीला जाऊन मिळते त्यावेळेस चित्तोड गड मध्ये चोलिया धबधबा बनतो. 18 मीटर उंच असा राजस्थान मधील सर्वात उंच धबधबा आहे. बामणी नदी जेथे चंबळ नदीला येऊन मिळते तेथे जवळच रावत भाटा अणुऊर्जा केंद्र आहे.

त्याचे बांधकाम 1965 मध्ये सुरू झाले व कॅनडाच्या मदतीने स्थापना झाली. बनास आणि सिप या नद्या राजस्थानमधील सवाई माधोपुर जिल्ह्यात चंबळ नदीला जाऊन मिळतात व तेथे हा त्रिवेणी संगम तयार होतो. कालीसिंध हि नदी मध्यप्रदेशात बंगाली गावातील देवास येथे उगम पावते.

ती देवास, शाजापूर, राजगढ या मार्गे झालीवाडी मधील रायपूर येथे राजस्थान राज्यात प्रवेश करते. झालावाड कोटा येथे वाहत ती कोटा येथील नानेरा येथे चंबळ नदीला जाऊन मिळते. आहू, परवण, निवाज, उजात या उपनद्या आहेत. कोटा येथे या नदीवर हरिश्चंद्र धरण बांधण्यात आलेले आहे.

आहू ही नदी मध्य प्रदेशात मेहंदी गावातून उगम पावते. झालावाड च्या नांदापूर येथे राजस्थानात प्रवेश करते व झालावाड कोटाच्या सीमेवर वाहत जाऊन झालावाडच्या गाग्रोन येथे काली सिंधला मिळते. झालावाड मधील गाग्रोन येथे कालीसिंध व आहु नद्यांचा संगम होतो गाग्रोन चा प्रसिद्ध जलदुर्ग या संगमावर आहे.

पार्वती ही नदी मध्य प्रदेशातील सेहोर येथून उगम पावते आणि बानराच्या करियाहाट येथे राजस्थान मध्ये प्रवेश करते.बाणरा कोटामध्ये वाहत जाऊन कोटाच्या पलीया गावात चंबळ नदीला जाऊन मिळते.  पार्वती प्रकल्प धौलपूर जिल्ह्यात आहे.

परवान नदी अजणार व घोरा पचाडचा एकत्रित प्रवाह आहे. तिचा उगम मध्य प्रदेशात विद्यांचल येथून होतो. झालावाड मधील मनोहर ठाण्यापासून ते राजस्थान मध्ये ती प्रवेश करते. झालावाड आणि बांद्रा येथे वाहत जाऊन बाणरा येथील  पलायता म्हणजे अट्टा  गावात कालीसिंध ला जाऊन मिळते .

बनास नदी प्रवाह राजसमंद, चित्तोडगड ,भीलवाडा, अजमेर या जिल्यातून होतो. बनास नदी ची लांबी 480 किलोमीटर असून प्रवाहाच्या दृष्टीने राजस्थान मधील सर्वात लांब नदी आहे.

बनास नदी चा उगम हा खमनोर च्या कुंभलगड येथे राजसमंद टेकडीवरून होतो .राजसमंद येथून चित्तोडगड ,भीलवाडा, अजमेर,टोंक जिल्ह्यातून वाहत जाऊन शेवटी सवाई मधोपूर जिल्ह्यात रामेश्वरम नावाच्या ठिकाणी चंबळ नदीत विलीन होते.

ही नदी पूर्णपणे राजस्थान राज्यात आहे. या नदीवर दोन धरणे बांधण्यात आलेली आहे ती म्हणजे बीसलपुर धरण( तोडराय सिंग कसबा टोंक) व इसर्ड धरण (सवाई माधोपुर) यामुळे जयपूर जिल्ह्याला पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा केला जातो. बेराज, मेनल, खारी, कोठारी व मोरेल या बनास नदीच्या उपनद्या आहेत.

चंबळ या नदीवर राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर धरण आणि कोटा बॅरेज धरण ही 100 किलोमीटरच्या परिघात राजस्थान मध्ये तीन धरणे बांधण्यात आलेली आहेत. मध्यप्रदेश राज्यात एक धरण आहे ते म्हणजे गांधीसागर धरण अशी प्रमुख चार धरणे या नदीवर बांधण्यात आलेली आहेत. तसेच या धरणांवर जलविद्युत प्रकल्प सुरू झालेले आहेत.

त्यामुळे मध्य प्रदेश व राजस्थान यांचा पाण्याचा प्रश्न मिळून मिटतो व तसेच या राज्यांना 380 मेगावॅट विद्युत पुरवठा होतो. तसेच बामणी नदी जवळ भैसरोदगड जवळ चंबळ नदीला मिळते व तेथून 6 किलोमिटर अंतरावर चुलिया धबधबा चित्तोडगड जिल्ह्यात आहे. जो 18 मीटर उंचीवरून कोसळतो.

अलीनीया सिंचन प्रकल्प हे चंबळ नदीच्या काठावर असून सावन-भादो सिंचन प्रकल्प कोटा जिल्ह्यातील चंबळ नदीवर आहे. चंबळ नदी गंगेस उस हा सस्तन प्राणी आढळतो भारत सरकारने राष्ट्रीय चंबळ अभयारण्य इको सेन्सिटिव्ह झोन म्हणून घोषित केले आहे त्यामुळे रिसॉर्ट हॉटेल्स किंवा इतर निवासी आणि औद्योगिक उपक्रमांच्या बांधकामावर बंदी घालण्यात आली आहे.

हे अभयारण्य नैसर्गिक रित्या राहणाऱ्या मतदारांचे मगरींचे घर आहे या अभयारण्यात 75 टक्के मगरी आढळतात. मगर व घारील या महत्त्वाच्या दोन मगरीच्या जाती येथे आढळतात.

तसेच डॉल्फिन, गोड्या पाण्यातील कासवाच्या आठ प्रजाती, स्किमर्स ,ऑटर्स  असे पाण्यात राहणारे प्राणी सुद्धा आढळतात. तसेच सारस क्रेन व काळ्या मानेचा करकोचा हेही प्राणी आढळतात.  चंबळ नदीच्या खोऱ्यात गहू, ज्वारी, मका, कापूस ,एरंडी ,भुईमूग, ऊस, तंबाखू इत्यादी पिके घेतली जातात.

हे सुद्धा अवश्य वाचा :-

Leave a Comment